Fuld eller delvis outsourcing af bogholderiet


Korsled & Rosenkilde kan varetage hele eller dele af din virksomheds regnskabsfunktion.

Du bestemmer selv, om du ønsker fuld outsourcing eller blot hjælp til enkelte opgaver, som I ikke selv ønsker at varetage.

Vi kan håndtere alle typer opgaver såsom momsregnskab, rapportering og debitor- og kreditorfunktionen.
Jeres virksomhed fortjener det bedste


Dilemmaerne, vi møder ude hos virksomhederne, er ofte enslydende på tværs af brancher. Det er svært at tiltrække eller fastholde en kompetent økonomichef.


Selv den dygtigste bogholder har sjældent den nødvendige viden til at kunne tilbyde ledelsen konstruktiv rådgivning. Virksomhedens revisor er for langt væk til at fange svaghederne og hullerne i den daglige drift.


Men måske er den største udfordring, at mellemstore virksomheder ikke har adgang til den samme økonomiske indsigt og sikkerhed som store virksomheder og organisationer.


Derfor tilbyder vi at opgradere og optimere økonomifunktionen i din virksomhed og samtidig klæde dig på, så du får præcis den viden og indsigt i tallene, du har behov for.

Invester det halve og få fuldt udbytte


Den egentlige bogføring er fundamentet for din virksomheds økonomifunktion. Men vi vil rigtig gerne gå skridtet videre og tilføre al den viden, der gemmer sig i jeres tal.


Det er indsigt, som gør jer i stand til at tænke strategisk om jeres virksomheds fremtid og træffe de rigtige beslutninger på et oplyst grundlag.


Korsled & Rosenkilde laver en cost/ benefit-analyse med udgangspunkt i jeres nuværende økonomifunktion, så I ved, hvad I får, og hvad det koster.


Ofte kan virksomheder opnå en full-service økonomifunktion med en investering på 40%-50% af hvad det koster at fastansætte. 


Fordelene ved at give virksomhedens økonomifunktion en opgradering er derfor ikke noget svært regnestykke.